Zgodovina

Podjetje HPG Brežice d.o.o. ima dolgoletno tradicijo, saj se je razvilo iz podjetja Gozdno gospodarstvo Brežice, ki je bilo ustanovljeno leta 1950.

V letu 1990 je HPG Brežice d.o.o. postalo samostojno podjetje ter pričelo razvijati in nadgrajevati svoje temelje dejavnosti na področjih ozelenitve in vzdrževanja površin, gradnje, kmetijstva ter vzgoje in prodaje parkovnih, gozdnih in drugih sadik.

Od leta 2008 je podjetje poslovno organizirano kot odvisna družba v skupini Kostak d.d., ki ima kot obvladujoča družba 100 % lastniški delež.