Pravno obvestilo

Namen tega spletne strani je predstaviti splošne informacije o družbi HPG Brežice, d. o. o., (v nadaljevanju HPG Brežice) poslovanju in ponudbi. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, saj se nanaša na vsakogar, ki obišče našo spletno stran. Z nadaljevanjem uporabe spletne strani ste pristali na pravila, ki jih obvestilo vsebuje.

Zaščita intelektualne lastnine

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebuje spletna stran, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršen koli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja HPG Brežice, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine te spletne strani mora biti jasno navedeno: »© HPG Brežice. All rights reserved.«

Zagotavljanje ažurnosti podatkov

V družbi HPG Brežice bomo zagotavljali ažurnost podatkov z vso potrebno skrbnostjo, vendar za njihovo točnost in celovitost ne moremo jamčiti in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Objavljeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost. Niti družba HPG Brežice niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletne strani, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsebine tretjih

Spletna stran lahko vsebuje tudi informacije in povezave na spletne strani tretjih oseb. Kjerkoli je po naši oceni to praktično, je to ustrezno označeno. Vendar v družbi HPG Brežice nismo odgovorni za njihovo vsebino.

Pravica do spreminjanja vsebine spletnega mesta

V družbi HPG Brežice si pridržujemo pravico, da spremenimo vsebino spletne strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Prav tako v družbi HPG Brežice ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takih sprememb.

Sprememba politike zasebnosti

V družbi HPG Brežice lahko kadar koli, ko to postane potrebno, spremenimo ali posodobimo Politiko zasebnosti. V tem primeru vas bomo z vsemi bistvenimi vsebinskimi spremembami naše politike zasebnosti seznanili z javno objavo na spletnem mestu.