O podjetju

Podjetje HPG Brežice d.o.o., ki samostojno deluje od leta 1990, zaposluje več kot 40 ljudi in se ponaša s pestrim naborom različnih dejavnosti, razdeljenih na štiri ključne segmente – hortikulturo, gradnje, kmetijstvo in drevesnico. Vsi segmenti se medsebojno dopolnjujejo ter podjetju omogočajo celovit in inovativen pristop na trgu.

Na področju izvajanja gradbenih del je podjetje specializirano predvsem za izvajanje zunanjih gradbenih del stanovanjskih in poslovnih objektov, ki vedno poudarijo celostno podobo katerega koli objekta. Gradbena dela obsegajo vse od zemeljskih del, izvedbe zgornjega ustroja, odvodnjavanja meteornih vod, tlakovanja z različnimi materiali, do izvedbe raznih zidov. Dopolnjujoča storitev je urejanje vrtov in parkov, za katere po zaslugi naše drevesnice skoraj v celoti poskrbimo z rastlinami iz lastne proizvodnje. Ob izvedbi ureditev upoštevamo določila krajinskega ali vrtnega načrta oziroma idejno zasnovo pripravi naš krajinski arhitekt.

V okviru hortikulturne dejavnosti izvajamo vzdrževanja javnih in zasebnih površin. Tudi na področju kmetijstva vse bolj širimo in posodabljamo naš asortiment ter obdelujemo več kot 300 ha kmetijskih površin, ki se raztezajo ob reki Savi med Krškim in Brežicami.

Ključne dejavnosti

  • Svetovanje, načrtovanje in izvedba ureditev hišnih vrtov, ureditev zunanjih površin objektov, javnih površin in parkov
  • Ozelenitve in vzdrževanje površin
  • Vzgoja in prodaja parkovnih in gozdnih sadik
  • Izvedba vseh vrst gradbenih del
  • Odkup in prodaja lesnih gozdnih asortimentov