Aktualno

Objava prostih delovnih mest

21.04.2023

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nove sodelavce oz. sodelavke, na področju gradbeništva.

Zaposlitve se sklepajo za polni delovni čas, 40 ur na teden, s statusom delovnega razmerja za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: HPG Brežice, d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice ali na elektronski naslov tajnistvo@hpg-brezice.si.

Pogoji za razpisana delovna mesta so sledeči;


TESAR

Zahtevana izobrazba: Končana IV. stopnja izobrazbe gradbene smeri

Izpit B kategorije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • Opravljanje vseh zahtevanih tesarskih del,

 • Vstavljanje izdelkov in polizdelkov,

 • Montaža in demontaža zahtevnejših opažev,

 • Pomoč zidarju pri izdelovanju raznih tlakov, fasad, izolacij,

 • Krivljenje in montaža manj zahtevnih armatur,

 • Pomoč zidarju pri polaganju vseh vrst kanalizacije in cevovodov,

 • Skrb za kvalitetno izvedbo opravljenega dela in racionalno porabo materiala,

 • Opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.


ZIDAR

Zahtevana izobrazba: Končana IV. stopnja izobrazbe gradbene smeri

Izpit B kategorije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • opravljanje vseh zahtevnih zidarskih del

 • vgrajevanje izdelkov in polizdelkov

 • izdelovanje manj zahtevnih opažev

 • izdelovanje raznih tlakov, fasad, izolacij

 • krivljenje in montaža manj zahtevnih armatur

 • polaganje vseh vrst kanalizacije in cevovodov

 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega vzdrževanja cest,

 • skrb za kvalitetno izvedbo opravljenega dela in racionalno porabo materiala,

 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.


ŽELEZOKRIVEC

Zahtevana izobrazba: Končana IV. stopnja izobrazbe gradbene smeri

Izpit B kategorije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • opravljanje vseh zahtevnih  del pri sestavljanju  in oblikovanju armatur,

 • povezovanja armaturnih košev po načrtih in pozicijah,

 • oblikovanje železa v različne oblike in trdnost po gradbenih načrtih,

 • pomoč zidarju pri izdelovanju raznih tlakov, fasad, izolacij,

 • pomoč zidarju pri polaganju vseh vrst kanalizacij in cevovodov,

 • skrb za kvalitetno izvedbo opravljenega dela in racionalno porabo materiala,

 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.


MONTER

Zahtevana izobrazba: Končana IV. stopnja izobrazbe

Izpit B kategorije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • rezanje, krivljenje, spajanje, sestavljanje, montiranje, vgrajevanje, vzdrževanje in popravljanje cevi, armatur in napeljav izsuševanja, ogrevanja, vodovoda in kanalizacije,

 • sestavljanje, montiranje, vzdrževanje in popravljanje cevovodnih sistemov v zgradbah in industrijskih obratih,

 •  polaganje cevi v jarke za vzpostavljanje odvodnih kanalov, izsuševalnih jarkov in glavnih vodovodnih kanalov ali v druge namene ter opravljanje manjših izkopov in zasipov,

 •  izvajanje del pri sanacijah in novogradnjah ter izvajanje vzdrževalnih del na objektih in napravah komunalne infrastrukture,

 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Čas zaposlitev: Zaposlitve se sklepajo za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas

Rok za prijavo: do 30. 6. 2023

Datum objave: 21. 4. 2023


Vse objave