Aktualno

Objava prostih delovnih mest

14.03.2023

OBRAČUNSKI TEHNIK M/Ž

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji: V. ali VI. stopnja gradbene ali tehnične smeri, izkušnje na področju vodenja gradbene dokumentacije

Izpit B kategorije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • vodenje gradbenih dnevnikov, knjig obračunskih izmer in vse ostale dokumentacije, potrebne  pri vodenju gradbišč,

 • obračunavanje opravljenih del in potrjevanje knjig obračunskih izmer z nadzornikom,

 • urejanje tehnične dokumentacije gradbišč ter zapisnikov,

 • izdelava popisov, predračunov, kalkulacij, polkalkulacij za potrebe gradbišč,

 • pomoč pri vodenju del na gradbiščih, vzdrževanju gradbišča in ostalih del v gradnjah, po navodilih vodje sektorja gradenj in pomočnika vodje sektorja gradenj,

 • vodenje evidenc opravljenega dela, prevoženih kilometrih   vozil in opravljenih delovnih ur gradbenih strojev, ki so v lati družbe in so dodeljene zaposlenim v tej enoti,

 • obračun in pregled količin podizvajalcev,

 • dokončna izdelava evidence delovnega časa zaposlenih v sektorju gradenj po neposrednih nosilcih (stroškovnih mestih),

 • priprava konceptov situacij in računov opravljenih del,

 • razporejanje, pravilna uporaba ter kontrola vzdrževanja gradbenih  strojev in naprav na delovišču,

 • obveščanje o škodi na strojih in napravah in posredovanje podatkov odgovornemu delavcu,

 • vodenje evidenc o izvedenih delih,

 • razporejanje delavcev po deloviščih ter

 • vodenje dnevne evidence o prisotnosti na delu in delovnih sredstvih.

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za nedoločen čas, poskusno delo 6 mesecev

Št. zaposlitev: 1

Rok za prijavo: do 31. 3. 2023

Datum objave: 14. 3. 2023


Vse objave