Aktualno

Objava prostih delovnih mest

14.03.2023

VODJA GRADBIŠČ

Pogoji za razpisano delovno mesto so sledeči;

Zahtevana izobrazba: Končana V. stopnja izobrazbe tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem gradbišč ali končana VI. ali VII. stopnja gradbene smeri,

Izpit B kategorije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • pomoč pri nadzoru gradbišč in vodenju del na gradbiščih,

 • sodelovanje z vodjem sektorja gradenj pri izdelavi in izvajanju letnega programa dela    sektorja gradenj,

 • priprava poročil o izvedenih delih glede na planirane aktivnosti  opredeljene v letnem programu dela sektorja gradenj,

 • vodenje evidenc zaposlenih v Sektorju gradenj ter spremljanje evidenc strojnih mehanizacij in vozil,

 • nadziranje poslovanja na gradbiščih in spremljanje finančnih rezultatov posameznih gradbišč in predlaganje ukrepov,

 • poznavanje zakonodaje s področja izvajanja dejavnosti gradenj,

 • sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij na področju izvedbe del,

 • zagotavljanje  potrebne delovne sile, opreme in operativnega izvajanja del na gradbiščih,

 • zagotavljanje in odgovornost za ekonomično izrabo delovnega časa in racionalno rabo materiala in sredstev za delo,

 • načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti kot so pripravljalna dela, gradnja objektov, inštalacije pri gradnjah, zaključna gradbena dela ter najemanje strojev in naprav za gradnje,

 • planiranje potrebnih kadrov in skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v sektorju gradenj v skladu z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varstva in zdravja pri delu in požarnega varstva,

 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za nedoločen čas, poskusno delo 6 mesecev

Rok za prijavo: do 31. 3. 2023

Datum objave: 14. 3. 2023


Vse objave