Aktualno

Objava prostih delovnih mest

09.08.2021

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nove sodelavce oz. sodelavke. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: HPG Brežice, d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice ali na elektronski naslov tajnistvo@hpg-brezice.si.

Družba HPG Brežice, d. o. o., objavlja naslednja prosta delovna mesta:

 • DELOVODJA GRADBENIH DEL – 1 delovno mesto

 • ZIDAR – 5 delovnih mest

 • STROJNIK/VOZNIK- 1 delovno mesto


Pogoji za razpisana delovna mesta so sledeči;


Delovodja gradbenih del:

Zahtevana izobrazba: Končana V. stopnja izobrazbe tehnične smeri

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • operativno vodenje skupin delavcev pri izvajanju gradenj,

 • določanje neposredne organizacije dela in organiziranje delovnega procesa pri na gradbiščih,

 • sodelovanje  pri izračunu tehničnih normativov;

 • naročanje  potrebnega gradbenega materiala za izvedbo posameznih gradbenih del in vodenje evidenc o porabi,

 • skrb za ustrezno razporeditev, uporabo ter vzdrževanje gradbenih  strojev in naprav na delovišča,

 • zbiranje in obdelava količinskih podatkov o opravljenih delih in sestava obračunov,

 • sodelovanje z vodjem sektorja gradenj pri izdelavi kalkulacij stroškov dela in določanje norm,

 • sodelovanje pri reševanju reklamacij izvedenih gradbenih del,

 • vodenje evidenc o izvedenih delih in stroških,

 • razporejanje delavcev po deloviščih,

 • vodenje dnevne evidence o prisotnosti na delu, delovnih sredstvih in varstvenih sredstvih,

 • ugotavljanje količine opravljenega  dela in zbiranje in pripravljanje podatkov za obračun plač in druga sorodna opravila po navodilu nadrejenega.


Zidar:

Zahtevana izobrazba: Končana III ali IV. stopnja tehnične (gradbene) smeri

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • opravljanje vseh zahtevnih zidarskih del,

 • vgrajevanje izdelkov in polizdelkov,

 • izdelovanje manj zahtevnih opažev,

 • izdelovanje raznih tlakov, fasad, izolacij,

 • krivljenje in montaža manj zahtevnih armatur,

 • polaganje vseh vrst kanalizacije in cevovodov,

 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega vzdrževanja cest,

 • skrb za kvalitetno izvedbo opravljenega dela in racionalno porabo materiala,

 • izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje cest in spremljajočih površin ter druga sorodna dela po navodilu nadrejenega.


Strojnik/voznik:

Zahtevana izobrazba: IV. stopnja tehnične izobraževalne smeri, usposobljenost za upravljanje s TGM

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • upravljanje z delovnimi stroji,  vključno z vso gradbeno mehanizacijo in traktorji

 • pregled, priprava, vzdrževanje in čiščenje mehanizacije,

 • izvajanje strojnih del na nizkih gradnjah, urejanju javnih površin in na gradbenih objektih,

 • v sodelovanju z vodjo strojnega parka izvajanje tekočega vzdrževanja mehanizacije, opreme in orodja,

 • opravljanje rednih pregledov strojev, ugotavljanje in odpravljanje okvar,

 • sodelovanje pri popravilu strojev,

 • nabav goriva, maziva in vodenje zahtevanih evidenc,

 • izvajanje varnostnih ukrepov in uporaba zaščitnih sredstev,

 • vodenje zahtevanih in dogovorjenih dokumentov in evidenc,

 • strojno in po potrebi ročno nakladanje in razkladanje gradbenega materiala,

 • izkopi zemlje, priprava betonov in malt,

 • pomoč pri krivljenju in polaganju armatur,

 • betoniranje, zidanje, montaža vseh vrst lesenih konstrukcij, pokrivanje streh,

 • polaganje cestnega tlaka,

 • pomožna gradbena dela pri novogradnjah ter druga sorodna dela po navodilu nadrejenega.


Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas šest mesecev z možnostjo podaljšanja

Rok za prijavo: 10 delovnih dni od objave oglasa

Datum objave: 9. 8. 2021Vse objave