Ste v življenju posadili vsaj eno drevo?

Aktualno

Objava prostega delovnega mesta

18.09.2019

Družba HPG Brežice, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: ZIDAR M/Ž

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nove sodelavca oz. sodelavke. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: HPG Brežice, d. o. o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: tajnistvo@hpg-brezice.si

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Osebne karakteristike: pozitivna naravnanost, moralnost, odgovornost, zanesljivost, racionalno ravnanje

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji: IV. stopnja  strokovne izobrazbe gradbene smeri

(zidar, gradbinec, NPK)

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • opravljanje vseh zahtevnih zidarskih del

 • vgrajevanje izdelkov in polizdelkov

 • izdelovanje manj zahtevnih opažev

 • izdelovanje raznih tlakov, fasad, izolacij

 • krivljenje in montaža manj zahtevnih armatur

 • polaganje vseh vrst kanalizacije in cevovodov

 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega vzdrževanja cest,

 • skrb za kvalitetno izvedbo opravljenega dela in racionalno porabo materiala,

 • skrb za zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

 • izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje cest in spremljajočih površin

 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe skladno s splošnimi akti

 • opravljanje vseh drugih opravil, ki ustrezajo delavčevi strokovni izobrazbi


Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas treh mesecev z možnostjo podaljšanja

Št. zaposlitev: 3

Datum objave: 18. 9. 2019


Vse objave