Ste v življenju posadili vsaj eno drevo?

Aktualno

Objava prostega delovnega mesta ZIDAR (5 prostih mest)

30.01.2020

Družba HPG Brežice, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: ZIDAR (5 prostih delovnih mest)

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nove sodelavca oz. sodelavke. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za določen čas. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: HPG Brežice, d. o. o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: martina.kukovicic@kostak.si.

Izobrazba in ostale zahteve: IV. stopnja gradbene smeri

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • opravljanje vseh zahtevnih zidarskih del

 • vgrajevanje izdelkov in polizdelkov

 • izdelovanje manj zahtevnih opažev

 • izdelovanje raznih tlakov, fasad, izolacij

 • krivljenje in montaža manj zahtevnih armatur

 • polaganje vseh vrst kanalizacije in cevovodov

 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega

 • vzdrževanja cest,

 • skrb za kvalitetno izvedbo opravljenega dela

 • in racionalno porabo materiala,

 • skrb za zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,

 • izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno

 • vzdrževanje cest in spremljajočih površin

 • vodenje zahtevane dokumentacije v zvezi z uporabo dodeljenega vozila, ki je v lasti družbe, skladno s splošnimi akti

DRUGA DELA

 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega vzdrževanja (izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje) cest in spremljajočih površin, 

 • opravljanje drugih del, glede na potrebe delovnega procesa družbe, ki ustrezajo delavčevi strokovni izobrazbi in z del

Odgovornost in osnove za delo:

ODGOVORNOST

 • za pravočasno in strokovno izvedeno delo,

 • za delovna sredstva, ki jih uporablja pri svojem delu

 • za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu protipožarne varnosti ter uporabo zaščitnih sredstev pri delu,

 • za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in uporabniki storitev s čimer se vzpostavlja ugled in urejenost poslovanja podjetja,

 • za spoštovanje predpisov, ki urejajo področje opravljanja dela,

 • za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost,

 • za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil,

OSNOVE ZA DELO

 • delovni nalog

 • načrti dela,

 • tehnični standardi,

 • navodila gradbenega delovodje,

 • zakon o varstvu pri delu in na njegovi osnovi izdanimi podzakonskimi predpisi

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas
Rok objave:
5 delovnih dni
Datum objave:
30.1.2020


Vse objave