Aktualno

Objava prostega delovnega mesta - VODJA GRADBIŠČ

27.01.2023

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nove sodelavce oz. sodelavke. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: HPG Brežice, d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice ali na elektronski naslov tajnistvo@hpg-brezice.si.

Družba HPG Brežice, d. o. o., objavlja naslednje prosto delovno mesto:

VODJA GRADBIŠČ

Pogoji za razpisano delovno mesto so sledeči;

Zahtevana izobrazba: Končana V. stopnja izobrazbe tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem gradbišč ali končana VI. ali VII. stopnja gradbene smeri,

Izpit B kategorije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • pomoč pri nadzoru gradbišč in vodenju del na gradbiščih,

 • sodelovanje z vodjem sektorja gradenj pri izdelavi in izvajanju letnega programa dela    sektorja gradenj,

 • priprava poročil o izvedenih delih glede na planirane aktivnosti  opredeljene v letnem programu dela sektorja gradenj,

 • vodenje evidenc zaposlenih v Sektorju gradenj ter spremljanje evidenc strojnih mehanizacij in vozil,

 • nadziranje poslovanja na gradbiščih in spremljanje finančnih rezultatov posameznih gradbišč in predlaganje ukrepov,

 • poznavanje zakonodaje s področja izvajanja dejavnosti gradenj,

 • sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij na področju izvedbe del,

 • zagotavljanje  potrebne delovne sile, opreme in operativnega izvajanja del na gradbiščih,

 • zagotavljanje in odgovornost za ekonomično izrabo delovnega časa in racionalno rabo materiala in sredstev za delo,

 • načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti kot so pripravljalna dela, gradnja objektov, inštalacije pri gradnjah, zaključna gradbena dela ter najemanje strojev in naprav za gradnje,

 • planiranje potrebnih kadrov in skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v sektorju gradenj v skladu z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varstva in zdravja pri delu in požarnega varstva,

 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca.

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za nedoločen čas, poskusno delo 6 mesecev
Rok za prijavo: do 6. 2. 2023
Datum objave: 26. 1. 2023


Vse objave