Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/hpg-brezice.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Novice

Aktualno

Objava prostega delovnega mesta - VODJA GRADBIŠČ M/Ž

03.05.2021

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji:  VI. ali VII. stopnja gradbene smeri

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • tehnična in operativna pomoč pri vodenju gradbišč,

 • sodelovanje z vodjem sektorja gradenj pri izdelavi in izvajanju letnega programa dela sektorja gradenj,

 • priprava poročil o izvedenih delih glede na planirane aktivnosti  opredeljene v letnem programu dela sektorja gradenj,

 • dokončno oblikovanje predlogov novitet v smislu izboljšanja standarda in tehnologije za izvajanje dejavnosti gradenj,

 • nadziranje poslovanja na gradbiščih in spremljanje finančnih rezultatov posameznih gradbišč in predlaganje ukrepov,

 • sodelovanje z vodjem finančno računovodske službe in vodjem sektorja gradenj  glede priprave ponudb za sodelovanje na javnih naročilih,

 • spremljanje marketinga in dela na razvojnem področju,

 • poznavanje zakonodaje s področja izvajanja dejavnosti gradenj,

 • sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij na področju izvedbe del,

 • planiranje potrebnih kadrov in skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v sektorju gradenj v skladu z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varstva in zdravja pri delu in požarnega varstva ter usposobljenostjo za delo s slikovnimi zasloni,

 • zagotavljanje  potrebne delovne sile, opreme in operativnega izvajanja del na gradbiščih,

 • zagotavljanje in odgovornost za ekonomično izrabo delovnega časa in racionalno rabo materiala in sredstev za delo,

 • načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti kot so pripravljalna dela, gradnja objektov, inštalacije pri gradnjah, zaključna gradbena dela ter najemanje strojev in naprav za gradnje.

Od kandidatov se pričakuje: izkušnje na enakih ali podobnih delih, sposobnost vodenja in organiziranja skupine, timsko delo, skrb za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in uporabniki storitev, odgovornost za strokovno, pravočasno, pravilno in kvalitetno opravljeno delo ter spoštovanje, zagotavljanje in izvajanje varnosti  in zdravja pri delu.

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja

Št. zaposlitev: 1

Rok za prijavo: do 7. 5. 2021

Datum objave: 30. 4. 2021


Vse objave