Aktualno

Objava prostega delovnega mesta VODJA GRADBENIH PROJEKTOV

20.01.2021

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče novega sodelavca oziroma sodelavko. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško ali na elektronski naslov: martina.kukovicic@kostak.si.

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji: VII. stopnja univerzitetnega programa  gradbene  smeri, izpit za vodenje del po GZ pri pristojni inženirski zbornici in vpis v ustrezen imenik pri tej zbornici

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • strokovno vodenje gradbišč,

 • nadziranje in organiziranje tehničnega in operativnega vodenja gradbišč,

 • raziskovanje in razvijanje novih ali izboljšanih teorij in metod, povezanih z inženirstvom,,

 • sodelovanje z vodjem sektorja gradenj pri izdelavi in izvajanju letnega programa dela,

 • priprava poročil o izvedenih delih glede na planirane aktivnosti  opredeljene v letnem programu dela sektorja gradenj,

 • dokončno oblikovanje predlogov novitet v smislu izboljšanja standarda in tehnologije za izvajanje dejavnosti gradenj,

 • nadziranje poslovanja na gradbiščih in spremljanje finančnih rezultatov posameznih gradbišč in predlaganje ukrepov,

 • spremljanje marketinga in dela na razvojnem področju,

 • skrb za zdravje in varnost pri delu delavcev v sektorju gradenj,

 • izdelava poročil vodji sektorja gradenj

 • poznavanje zakonodaje s področja izvajanja dejavnosti gradenj,

 • sodelovanje s strankami glede reševanja reklamacij na področju izvedbe del,

 • planiranje potrebnih kadrov in skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim v sektorju gradenj v skladu z opravljenimi zdravstvenimi pregledi in ugotovitvami ter usposobljenostjo s področja varstva in zdravja pri delu in požarnega varstva

 • zagotavljanje  potrebne delovne sile, opreme in operativnega izvajanja del na gradbiščih,

 • načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti kot so pripravljalna dela, gradnja objektov, inštalacije pri gradnjah, zaključna gradbena dela ter najemanje strojev in naprav za gradnje.

Od kandidatov se pričakuje: izkušnje na enakih ali podobnih delih, sposobnost vodenja in organiziranja skupine, timsko delo, skrb za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in uporabniki storitev, odgovornost za strokovno, pravočasno, pravilno in kvalitetno opravljeno delo ter spoštovanje, zagotavljanje in izvajanje varnosti  in zdravja pri delu.

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za nedoločen čas

Št. zaposlitev: 1

Rok za prijavo: do 25. 1. 2021

Datum objave: 20. 1. 2021


Vse objave