Aktualno

Objava prostega delovnega mesta - OBRAČUNSKI TEHNIK M/Ž

03.05.2021

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji: V. ali VI. stopnja gradbene ali tehnične smeri, izkušnje na področju vodenja gradbene dokumentacije

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • vodenje gradbenih dnevnikov, knjig obračunskih izmer in vse ostale dokumentacije, potrebne  pri vodenju gradbišč,

 • obračunavanje opravljenih del in potrjevanje knjig obračunskih izmer z nadzornikom,

 • urejanje tehnične dokumentacije gradbišč ter zapisnikov,

 • izdelava popisov, predračunov, kalkulacij, polkalkulacij za potrebe gradbišč,

 • pomoč pri vodenju del na gradbiščih, vzdrževanju gradbišča in ostalih del v gradnjah, po navodilih vodje sektorja gradenj in pomočnika vodje sektorja gradenj,

 • vodenje evidenc opravljenega dela, prevoženih kilometrih   vozil in opravljenih delovnih ur gradbenih strojev, ki so v lati družbe in so dodeljene zaposlenim v tej enoti,

 • obračun in pregled količin podizvajalcev,

 • dokončna izdelava evidence delovnega časa zaposlenih v sektorju gradenj po neposrednih nosilcih (stroškovnih mestih),

 • priprava konceptov situacij in računov opravljenih del,

 • razporejanje, pravilna uporaba ter kontrola vzdrževanja gradbenih  strojev in naprav na delovišču,

 • obveščanje o škodi na strojih in napravah in posredovanje podatkov odgovornemu delavcu,

 • vodenje evidenc o izvedenih delih,

 • razporejanje delavcev po deloviščih ter

 • vodenje dnevne evidence o prisotnosti na delu in delovnih sredstvih.

Od kandidatov se pričakuje: izkušnje na enakih ali podobnih delih, sposobnost vodenja in organiziranja skupine, timsko delo, skrb za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in uporabniki storitev, odgovornost za strokovno, pravočasno, pravilno in kvalitetno opravljeno delo ter spoštovanje, zagotavljanje in izvajanje varnosti  in zdravja pri delu.

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja

Št. zaposlitev: 1

Rok za prijavo: do 7. 5. 2021

Datum objave: 30. 4. 2021


Vse objave