Ste v življenju posadili vsaj eno drevo?

Aktualno

Objava prostega delovnega mesta - DELOVODJA V HORTIKULTURI M/Ž

20.08.2020

Družba HPG Brežice, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto:

DELOVODJA V HORTIKULTURI M/Ž

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nova sodelavca oz. sodelavki. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško ali na elektronski naslov: martina.kukovicic@kostak.si.

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Osebne karakteristike: pozitivna naravnanost, moralnost, odgovornost, zanesljivost, racionalno ravnanje

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji: IV ali V. stopnja izobraževalnega programa


Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • operativno vodenje skupin delavcev pri hortikulturnih  delih,

 • določanje neposredne organizacije dela in organiziranje delovnega procesa na deloviščih,

 • sodelovanje  pri izračunu tehničnih normativov;

 • naročanje  potrebnega ureditvenega (sadilnega) materiala za izvedbo ureditvenih del in  vodenje evidenc o porabi,

 • skrb za ustrezno razporeditev, uporabo ter vzdrževanje strojev in naprav na delovišča,

 • zbiranje podatkov o škodi na strojih in napravah in posredovanje podatkov odgovornemu delavcu,

 • zbiranje in obdelava količinskih podatkov o opravljenih delih in sestava obračunov,

 • sodelovanje z vodjem sektorja hortikultura pri izdelavi kalkulacij stroškov dela in določanje norm,

 • sodelovanje pri reševanju reklamacij izvedenih hortikulturnih  del,

 • vodenje evidenc o izvedenih delih in stroških,

 • razporejanje delavcev po deloviščih,

 • usposabljanje delavcev  za določena posamezna hortikulturna dela skladno s sodobno tehnologijo in dogovorjenim naročilom,

 • vodenje dnevne evidence o prisotnosti na delu, delovnih sredstvih in varstvenih sredstvih,

 • ugotavljanje količine opravljenega  dela in zbiranje in pripravljanje podatkov za obračun plač,

 • vodenje evidence delovnega časa delavcev na deloviščih in vodenje dnevnika,

 • kontrola dokumentov za plače, materialna nadomestila in druge dodatke in skrb za pravočasno oddajo v obračun,

 •  opravljanje drugih del, ki ustrezajo delavčevi strokovni izobrazbi in z delom pridobljenimi delovnimi izkušnjami, po nalogu vodje sektorja hortikultura, 

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja

Št. zaposlitev: 1

Rok za prijavo: 5 delovnih dni od objave oglasa

Datum objave: 20. 8. 2020


Vse objave