Aktualno

Objava prostega delovnega mesta - delavec v kmetijstvu, hortikulturi in gradbeništvu M/Ž

24.08.2021

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče novega sodelavca oz. sodelavko. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: Gornji Lenart 28a, Brežice ali na elektronski naslov: tajnistvo@hpg-brezice.si.

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Osebne karakteristike: pozitivna naravnanost, moralnost, odgovornost, zanesljivost, natančnost, racionalno ravnanje

Zahtevana izobrazba: Končana ali nedokončana osnovna šola, delavec brez poklica

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

 • setev trav in semen in poljedelskih kultur,

 • sajenje okrasnih dreves in drugih trajnic,

 • vzgoja in razmnoževanje okrasnih in drugih drevnin: pikiranje, pinciranje in vegetativno razmnoževanje,

 • formiranje okrasnih in drugih sadik,

 • groba in fina obdelava tal,

 • priprava in sadnja potaknjencev in koreninčnikov,

 • priprava in uporaba naravnih in mineralnih gnojil,

 • vzdrževalna dela: košnja trave, obrezovanje živih mej, vzdrževanje parkov in zelenic, pletev, okopavanje

 • pokrivanje, zasenčevanje in zalivanje posevkov,

 • zaščita posevkov in sadik pred škodljivci s kemičnimi sredstvi,

 • izkop, sortiranje, pokrivanje semena in presajenk,

 • pobiranje, sortiranje in vskladiščenje pridelkov,

 • opravljanje neposrednih del pri hortikulturnih ureditvah objektov in razstav,

 • priprava okrasnih in drugih drevnin za prodajo,

 • neposredna poljedelska in drevesničarska dela,

 • delo z manjšimi vrtnarskimi in poljedelskimi stroji,

 • izvajanje varnostnih ukrepov in uporaba zaščitnih sredstev.

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas šest mesecev z možnostjo podaljšanja

Rok za prijavo: do 5. 9. 2021

Datum objave: 24. 8. 2021


Vse objave