Ste v življenju posadili vsaj eno drevo?

Aktualno

Objava prostega delovnega mesta DELAVEC V KMETIJSTVU, HORTIKULTURI IN GRADBENIŠTVU I

04.11.2019

Družba HPG Brežice, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: DELAVEC V KMETIJSTVU, HORTIKULTURI IN GRADBENIŠTVU I M/Ž

Družba HPG Brežice, d. o. o., išče nove sodelavca oz. sodelavke. Zaposlujemo na podlagi sposobnosti ter enakih možnosti, ne glede na spol, starost, versko, rasno ali etično pripadnost. Zaposlitev se sklepa za polni delovni čas, 40 ur na teden. Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoje vloge za zaposlitev na naslov: HPG Brežice, d. o. o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: tajnistvo@hpg-brezice.si

Pogoji za omenjeno razpisano delovno mesto so sledeči;

Osebne karakteristike: pozitivna naravnanost, moralnost, odgovornost, zanesljivost, racionalno ravnanje

Zahtevana izobrazba in ostali pogoji: delavec brez poklica

Delovna opravila z zadolžitvami in odgovornostmi:

DELAVEC V HORTIKULTURI IN KMETIJSTVU: 

 • setev trav in semen in poljedelskih kultur,

 • sajenje okrasnih dreves in drugih trajnic,

 • vzgoja in razmnoževanje okrasnih in drugih drevnin: pikiranje, pinciranje in vegetativno razmnoževanje,

 • formiranje okrasnih in drugih sadik,-groba in fina obdelava tal,

 • priprava in sadnja potaknjencev in koreninčnikov,

 • priprava in uporaba naravnih in mineralnih gnojil,

 • vzdrževalna dela: košnja trave, obrezovanje živih mej, vzdrževanje parkov in zelenic, pletev, okopavanje

 • pokrivanje, zasenčevanje in zalivanje posevkov,

 • zaščita posevkov in sadik pred škodljivci s kemičnimi sredstvi,

 • izkop, sortiranje, pokrivanje semena in presajenk,

 • pobiranje, sortiranje in vskladiščenje pridelkov,

 • opravljanje neposrednih del pri hortikulturnih ureditvah objektov in razstav,

 • priprava okrasnih in drugih drevnin za prodajo,

 • neposredna poljedelska in drevesničarska dela,

 • delo z manjšimi vrtnarskimi in poljedelskimi stroji,

 • izvajanje varnostnih ukrepov in uporaba zaščitnih sredstev,

GRADBENA DELA: 

 • neposredno izvajanje vseh gradbenih delih,

 • nakladanje in razkladanje gradbenega materiala,

 • ročni izkopi zemlje,

 • pomoč pri krivljenju in polaganju armatur,

 • ročno in strojno mešanje betonov in malt,

 • betoniranje, zidanje, montaža vseh vrst lesenih konstrukcij, pokrivanje streh,

 • polaganje cestnega tlaka,

 • tekoča dela pri vzdrževanju gozdnih cest,

 • pomožna gradbena dela pri novogradnjah,

 • vožnja službenega vozila in prevoz delavcev na in iz delovišča,

DRUGA DELA: 

 • v zimskem času vključitev v izvajanje zimskega vzdrževanja (izvajanje del po pogodbi za zimsko in letno vzdrževanje) cest in spremljajočih površin,

 • opravljanje drugih del, ki ustrezajo delavčevi strokovni izobrazbi in z delom pridobljenim delovnim izkušnjama, po nalogu neposrednega vodje del

ODGOVORNOST IN OSNOVE ZA DELO:

 • odgovornost za pravočasno, pravilno in kvalitetno opravljeno delo,

 • za pravilno uporabo kemičnih zaščitnih sredstev,

 • za spoštovanje predpisov o varstvu okolja,

 • za spoštovanje dobljenih navodilih,

 • za spoštovanje in izvajanje varstva pri delu,

 • za nošenje osebnih varovalnih sredstev,

 • za točnost in pravilnost vodenja evidenc,

 • za gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,

 • za brezhibno in redno vzdrževanje delovnega stroja,

 • za gospodarno trošenje goriva in maziva,

 • navodila o delovanju strojev in priključkov,

 • navodila za uporabo kemičnih zaščitnih sredstev,

 • navodila neposrednega vodje,

Čas zaposlitve: Zaposlitev je za določen čas 6 mesecev

Rok objave: 5 delovnih dni

Datum objave: 4. 11. 2019


Vse objave