Kmetijstvo

V podjetju HPG Brežice po načelih KOPOP pridelave obdelujemo 300 ha kmetijskih površin, ki se raztezajo ob reki Savi med Krškim in Brežicami. Skladno s sodobnimi smernicami veliko pozornosti posvečamo kolobarjenju, izbiramo odporne sorte rastlin, uravnoteženo izvajamo agrotehnične ukrepe ter gnojila uporabljamo le v minimalnih količinah, ki so potrebne za zdravo rast in razvoj rastlin.

Poleg pridelave pšenice, koruze v zrnju in semenske koruze ter oljne ogrščice se vse bolj usmerjamo tudi v pridelavo novih, tehnološko bolj zahtevnih kmetijskih kultur. V letu 2013 smo prvič posejali sojo ter leto kasneje pričeli tudi s pridelavo semenske soje. V letu 2014 smo s strani GZS-ja prejeli tudi prestižno priznanje za inovacijo na področju pridelave soje.

Storitve kmetijske mehanizacije

V okviru kmetijske proizvodnje opravljamo tudi usluge oranja, setve, žetve in podobno. Za učinkovito delo smo opremljeni s številnimi kakovostnimi traktorji, kombajni za žetev pšenice in koruze ter drugimi stroji.

Kontaktna oseba:

Matej Resnik, dipl. ing. agr.
tel: 041 749 983
e-mail:

Boštjan Šetinc, dipl.ing agr
tel: 031 739 087
e-mail: