Gradnje

Specializirani smo za kakovostno izvedbo vseh vrst gradbenih del, predvsem s področja nizkih gradenj.
Projekte izvajamo s pomočjo lastne ekipe z bogatimi izkušnjami, ki je kos vsem izzivom.

V zadnjem času smo se posebej usmerili v izvajanje gradbenih del zunanjih ureditev stanovanjskih in poslovnih objektov, ki obsegajo celoten nabor storitev – od zemeljskih del in izvedbe zgornjega ustroja, do odvodnjavanja meteornih vod in tlakovanja z različnimi materiali. Prav tako lahko poskrbimo za dobavo in montažo urbane oziroma vrtne opreme.

Naročene storitve in dela lahko izvedemo skladno z načrti investitorja, po potrebi pa pripravimo tudi celostno idejno zasnovo in načrt projekta v lastni izvedbi.

Kontaktna oseba:

Lidija Rus, inž. gradb.
tel: 051 399 264
e-mail:

Storitve

Ureditev okolice

Naše podjetje je pravi naslov, kadar želite poskrbeti za celostno podoba svojega objekta in potrebujete izvedbo okolice, ureditev parka ipd. Naš nabor storitev vključuje:

  • različna zemeljska dela,
  • izvedbo odvodnjavanja in kanalizacije,
  • izdelavo škarp,
  • polaganje robnikov,
  • izvedbo tlakovanih površin,
  • pripravo za asfaltiranje površin,
  • postavitev različnih tipov ograj,
  • vgradnjo bazenov ipd.

Vzdrževanje površin

Naša ekipa poskrbi za vzdrževanje prometnih in neprometnih površin v vseh letnih časih. Poleti skrbimo za košnjo bankin, čiščenje jarkov in prepustov ter druge ukrepe, ki omogočajo varnost v prometu ter pripomorejo tudi k estetskemu videzu okolice.

V zimskem času naše naloge obsegajo predvsem pluženje in čiščenje zasneženih cest in drugih javnih ter zasebnih površin, pa tudi posipavanje cest za preprečevanje poledice in zagotavljanje večje varnosti v prometu.

Storitve z mehanizacijo in prevozi

V okviru naših storitev vam zagotovimo strokovne in kakovostne strojne usluge z mehanizacijo, ki obsegajo delo z buldožerjem, rovokopačem in bagrom. Za izvedbo poskrbi naša izkušena in strokovno podkovana ekipa, ki je kos tudi tehnično zahtevnejšim opravilom.

Pri delu z mehanizacijo izpolnjujemo vse potrebne zakonsko veljavne predpise in usmeritve. Poskrbimo lahko tudi za prevoze s kamionom s prikolico ali s traktorji s prikolico.

Gradbena dela v visokogradnji

Nudimo vam strokovno izvedbo vseh vrst,gradbenih del. Specializirani smo tudi za profesionalen inženiring in vodenje obrtniških del, kjer za vas uredimo celotno izvedbo projekta od prvega do zadnjega koraka.

Dela na infrastrukturnih objektih

Odlikujejo nas bogate reference na področju sanacije cest, izvedbe različnih zemeljskih del, izvedb odvodnjavanja in kanalizacije, polaganja robnikov, izvedbe tlakovanih površin ter različnih vrst del na gozdnih cestah.